تاریخ؟ شاید!
اما هشدار دخترم!
آدمی هرگز تکرار نمی شود...
این یادت بمونه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر