...کچل کردم که از یادم بری

میشه؟!؟

۱ نظر:

  1. موها معمولاً هر تارش یه خاطره ست... بیشتر برای خود آدم...
    شاید کم رنگ تر کنه... شاید.... البته اگر همین کچلی خودش دوباره یادآور نشه!

    پاسخحذف