وسط اجرای مورمورِ* "حس"، یه جایی همون اوایل اجرا، روی دقیقه ی 1:18، خانوم خودم نینا سیمون، مکثی طولانی میکنه و میگه:

“O damn it!”
“What a shame to have to write a song like that”,
“I’m not making fun of the man... I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that!”...

 حالم؟ همین چند خط... همینقدر آرام... همینقدر غمگین...
دَم ایت...*کنایه از اجرایی ست که پشت آدم مورمور میشود...

۱ نظر:

  1. برای نینا سیمون ترجمه کن :

    به جانت کز میان جان ز جانت دوست تر دارم به حق دوستی جانا

    پاسخحذف