گونه های اینروزهام شورن
 تا خود گریبان زندگی
با طعم فمنیکس
هر چهار ساعت دو تا
...
...
...

۲ نظر:

 1. تن
  به زیر قدمت خاک توان دید ولیک گرد بر گوشه ی نعلین تو نتوان دیدن
  آنچه
  از نرگس مخمور تو
  در چشم من است
  برنخیزد به
  گل و لاله و ریحان دیدن ولیک گرد بر گوشه ی ساقِین تو نتوان دیدن

  پاسخحذف