من جای آقای درخشانی بودم اسم این گروهم رو میذاشتم: مه رویان و مه گویان


با تشکر و ارادت تمام ویژه به کلاغیِ خودم :* 

۵ نظر: