ابو سعید به سعی شایا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر دادِ من شکسته دادا دادا

ور نه من و عشق هر چه بادا بادا
...

۱ نظر:

  1. عاشق همه سال مست و رسوا بادا دیوانه و شوریده و شیدا بادا با هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم چون مست شویم هرچه بادا بادا

    پاسخحذف