میگویم خب آدمها چون لابد آدم اند دلشان میخواهد چیزی از خودشان، از بودنشان را جاودانه کنند. لابد آدمیزاده برای همین است که اینهمه بچه می خواهد. که تازه بچه که آمد او را ادامه ی آن بخش ِ نشده ی خودش ببیند. شاید برای همین است که هی خودشان را اینجا و آنجا ثبت می کنند و تکرار. عکس، سلفی، استیتوس، فیلم، توئیت و هزار قلم دیگر. هی رد پا میگذارند بلکه یکی پیدایش شود.

من اما این وجهم به زندگی سگی بسی نزدیکتر است. حتی اگر اینجا و آنجا می شاشم برای این است که اثرش بماند تا همنوع دیگری آن دوروبرها پیدایش نشود و نشاشد. لطفن!...

۲ نظر:

  1. :D خیییییییییییییییییییییلی خوب بود.... یونیکی که اینقدر دوستت می دارم خوشگلم!

    پاسخحذف