کسی چه میداند که هر شب چند نفر در بسترهایی جدا یکدیگر را در آغوش گرفته و به خواب می روند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر