خب! به ساعت 5 و 45 دقیقه صبح 19 سپتامبر 2014، شرط رو من بردم. دو پاینت آبجوی پرونی توی یک بار شیک. اسکاتلند با بریتانیا می ماند. 

چه بازیگران خوب و زبده ای اند این بریتیش ها. آدم کیف میکنه جوری که بازی میکنند. رفراندم اسکاتلند تجسم مدنیت بغایت مدرنِ قرن معاصر بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر