مولانا به سعی شایا

به شکرخنده بُتا
نرخ شکر
می‌شکنی
...

۱ نظر:

 1. دل ما بتکده‌ها
  نقش تو در وی شمنی
  هر بتی رو به شمن کرده که
  تو
  آن منی
  ...
  کافری ای دل
  اگر
  در جز او
  دل بندی
  کافری ای تن اگر
  بر جز این عشق
  تنی

  پاسخحذف