یلدانه

:فال من به دست تو

گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم
...


:و فال تو به دست بابا

در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر