نوشته رضا براهنی


هشدار جدی: اگر مثل من با بوی خون و خشونت حالتان دگرگون میشود و احتمال غش و ضعفتان بالاست، این داستان را نخوانید!

۲ نظر: