مولانا به سعی شایا

شکرانه بده
که
خونبهای تو منم
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر