سعدی به سعی شایا

بس دیده که شد
در انتظارت دریا 
و
نمی‌رسد به ساقت
...

۱ نظر:

 1. نازک بدنی
  که می‌
  نگنجد
  در زیر قبا
  چو غنچه
  در
  پوست...
  دیگر نرود
  به هیچ مطلوب
  خاطر که گرفت
  با تو
  پیوند

  پاسخحذف