استفاده ی بهینه از مدرک!

مسوول بانک: and your title?
من!Dr :
پیشنهاد میکنم خانومهای مقیم خارج که مثل من از طبقه بندی میس و میسیز و مِز دیگه کهیر میزنن، برای خلاصی از این برچسب ها و تایتلها هم که شده یکی یه دونه دکترا بگیرن بلکه خلاص شیم!

۴ نظر: