عیدانه

فال تو به دست من:
این دل غمدیده حالش به شود
دل بد مکن
...

فال من به دست تو:
که گشادی که مرا بود
ز پهلوی تو بود
...

فال من به دست بابا:
هلال عید در ابروی یار باید دید
...

۱ نظر: