همه ی حاشیه های توافق هسته ای به کنار، من دلم میخواد فقط قیافه ی نتان-یابو رو بعد از توافق ببینم! این آرزوی 13 بدر امسالمه اصلن :دی

۱ نظر: