نگاه می‌کنم
بر بادی که در جست و جوی وطن ِ باد در خویش است…
نگاه میکنم
بر زنی که از خویش، خورشید می‌گیرد…
 
(محمود درویش)

۱ نظر:

 1. به مرگ
  که دیوانه می کند
  صبح را
  در فاصله ی لباس من

  به شب
  که چرخش‌ام می‌دهد و
  بی‌دست‌ام می‌کند

  که اگر مرا ببینی
  که نمی‌خندم
  پس مرا ندیده‌ای

  من که هر بار بیشتر دوست داشته‌ام
  تنفّس ِ چشم‌هایم را
  و این حباب‌هایی که
  به تن دارم.

  ه . چ

  پاسخحذف