چرا تو؟
چرا تنها تو
چرا تنها تو از ميان زنان جهان
هندسه حيات مرا درهم ميريزی؟
پا برهنه به جهان كوچكم وارد ميشوی
در را می بندی
 ومن
اعتراضی نميكنم؟...
 
 
(نزارقباني)
 
 
شرح- به فراخور جنسیتی: زنان/مردان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر