یونان 13- آتن

توی معبد دلفی، یک سخنی نقش شده که منسوب هست به آپولو به این مضمون:
γνῶθι σεαυτόν
ترجمه به انگلیسی:Know Thyself ”  
ترجمه به فارسی: "خویشتن را بشناس"

گوشه دفترچه م یادداشتش کردم و روز آخر در آتن دادم به همون خط اصلی یونانی برات گردنبدش کردن آویزه ی گردنت باشه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر