یونان 14- آتن-لندن


آخرین قهوه در آتن

...و یک بغل گرم از سرزمین خدایانی که گریخته اند و زمین را به آدمیان واگزار کرده اند

امضا: شایا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر