امروز روز اول کاریه بعد دو هفته که مسافرت بودم و پشتم حسابی باد خورده و امروز کلن هیچ رقمه نمیچسبم به کار و کلی خمیازمه...


 پ.ن. ترنجی و آفتاب و پیام، خیلی ممنونم که احوالپرسم بودین این چند وقته و شرمنده که جواب ندادم. من وقتی مسافرت میرم، دنیای آنلاینم تقریبن به صفر میل میکنه، گرچه روز به روز می نویسم که یادم نره اما درفت میکنم و بعد که یه جا نشستم، تند تند آپلود میکنم. چقد خوبه که شماها به اینجا سر می زنین. کلن حالم خوش میشه. بازم ممنونم. دو نقطه ستاره.

۲ نظر: