هيچکس زودتر از من
به باز شدن چشم‌هات نمی‌رسد
حتا خورشيد
...

(ع. معروفی)


:شعربالا، امروز، روز تولدت، اینجور است

هيچکس زودتر از من
به باز شدن چشم‌هات نرسید
حتا مادرت
...


...و بسته ای که هیچوقت سر وقت نمیرسد گویا

...تولدت مبارک گل من

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر