حافظ به سعی شایا

برو [لطفن!]
اگر ز تو کار
این قدَر نمی‌آید
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر