دستخط ِ وارده!

این طور قبول نیست بانو
چشمانت را زمین بگذار
دست خالی می جنگیم
...

۲ نظر: