صفورا میگه یعنی میخوای همه ی جوونیتو به "آوارگی" تموم کنی؟

من؟ یحتمل!

۲ نظر: