نتیجه؟ بریتانیا لفت د گروپ

سواستفاده ی وقیح تو روز روشن از دموکراسی. گند تاریخی ِ کمرون. شارلاتانِ نمونه ی تاریخ: بوریس جانسون


رو سنگ قبرم بنویسید اینم از این!

دم ایت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر