خانه ام آتش گرفته است...

تماشای شعله ها... 

نشیمن و اتاق پر شده از کارتونها، چمدانها، بسته ها. جابجایی سخت است. من هم که یک نیمه آدم بیشتر نیستم. دو کوچه اونورتر میخوای جابجا بشی سخته، من که دیگه قاره عوض میکنم. خسته ام. بیشتر کلافه ام. یه وقتهایی نمیدونم کدوم رو ببرم، کدوم رو بذارم. یکشنبه خونه رو تحویل میدم. دو شب دیگه از من مونده تو این خونه. بخشی از وسایلم قراره بمونه تو انباری خونه ی دوست لهستانیم. بیشترشونو ولی میبرم. به این که فکر میکنم که دو یا سه سال دیگه باز همین و آش و همین کاسه، از استیصال پر میشم. ولی خودکرده و خودخواسته را چه چاره؟ پس پاشو دخترم جمع کن خودت رو و این بساط و این آتشی که به جان و خانمانت افتاده...

۲ نظر:

  1. پس با این توصیف تو الان خونه رو تحویل دادی..... خسته نباشی عزیز دلم. نمی دونم الان دقیقا کجایی اما هرجا که هستی خوب خوب خوب باش... خیلی مواظب دختر گل من باش.

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. آره ترنجی. نه فقط خونه رو دادم، که تا اسپانیا هم رفتم و برگشتم. هزارسال گذشته :-)

      حذف