!مزن تیر خطا 
آرام بنشین
و مگیر از خود
تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت
...

(فاضل نظری)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر