مولانا به سعی شایا

مرا عهدیست با شادی
که 
شادی آنِ من باشد
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر