و بله... باید برایش بنویسم و روانه کنم که:

تا ابد باقی نماند می به مینای شکسته
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر