چرا هيچ خلوت عاشقانه‌ ای خلوت نيست؟
ازدحام جمعيت است در تختخوابی دو نفره؟ 
چرا هر كسی چند نفر است؟ چهره هايی تمامن گوناگون...
چرا عاشق كسی مي شويم اما با كسی ديگر به بستر می رویم؟

(وردی که بره ها می خوانند- رضا قاسمی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر