سنگ و 
سیخ و 
سوزن و 
سیم و 
سوراخ و 
سبزه و
سیگار

برای چنان سالی که ما گذراندیم، هفت سین درخورتری نیافتم.
98 بری که دیگه برنگردی.

و باشد که 99 از خجالت 98مون درآد. آمین...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر