مشکل من: نه می‌توانم دنیا را عوض کنم و نه این را که هست بپذیرم.

 (روزها در راه - شاهرخ مسکوب)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر