سعدی به سعی شایا

دل موضع صبر بود و... بُردی


(روز سعدی؟)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر