مولانا به سعی شایا

بیا جانا 
که امروز آن مایی

کجایی تو؟
کجایی تو 
کجایی؟
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر